Sumed Sabancı Üniversitesi Mezunlar Derneği

SÜMED OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Sevgili Üyelerimiz,

Derneğimiz Tüzüğü’nün 12. Maddesi uyarınca, 2017-2018 çalışma dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 09.12.2018 tarih, 47 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 27 Aralık Perşembe günü saat 11:00’de Sabancı Üniversitesi Sinema Salonu’nda yapılacaktır.

Tüzüğün 13.4 Maddesi uyarınca, ilk toplantıda yeter sayı sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 2 Şubat Cumartesi günü saat 10:30’da Sabancı Üniversitesi Minerva Han ( Karaköy ) binasında yapılacak ve katılan üyelerle Genel Kurul çalışmalarına başlanacaktır.

Aşağıda bahsedilen gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul Toplantısı’na katılmanızı önemle rica eder, en iyi dileklerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

SÜMED Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bahar Çelik’in toplantıyı açması, toplantı yeter ve karar sayılarının açıklanması.
2. Genel Kurul’u yönetmek üzere 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreterden oluşan Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
3. Gündemin okunması ve gündemin onaylanması.
4. 2017-2018 yılı çalışma dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin ve Denetleme Kurulu raporunun sunulması ve görüşülmesi; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası. ( Faaliyet raporu  ve Denetleme Kurulu raporu’na  25 Aralık 2018 tarihi itibari ile sumed.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. )
5. 2019-2020 çalışma dönemleri için Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asil ve yedek üyelerin seçimi.
6. Tüzük değişikliğine dair önerilerin sunulması, oylanması.
7. Yıllık ödentiye ilişkin önerilerin karara bağlanması.
8. Üyelik durumlarına ilişkin Genel Kurul’un görüşünün alınması.
9. Dilek ve öneriler.
10. Kapanış.

ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Genel Kurul Toplantısı’na 2018 yılı yapılacak son  Yönetim Kurulu Toplantısı tarihi olan 24.12.2018 tarihine kadar SÜMED’e üye olanlar katılabilecektir. Türk Medeni Kanunu’nun 73. Maddesi gereğince Genel Kurul derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
2. Yönetim Kurulu 08.11.2016 tarihli 28.nolu Yönetim Kurulu kararı uyarınca Genel Kurul Toplantısı’na 2018 dönemi aidatını ödemiş üyeler katılabilecektir. 2018 ödentisini ödememiş üyelerimiz ödemelerini PortSUMED’den gerçekleştirebilirler.
3. Yönetim Kuruluna aday olmak isteyen üyelerimizin üyelik durumlarının kontrol edilebilmesi için listelerini en geç 24.12.2018 tarihine kadar [email protected] adresine bildirmeleri gerekmektedir.

DUYURULAR