Sumed Sabancı Üniversitesi Mezunlar Derneği

ERTELEME – SÜMED GENEL KURUL

Sevgili Üyelerimiz,

7 Kasım Pazar günü planlanan Olağan Genel Kurul toplantısı, o gün gerçekleşecek olan İstanbul Maratonunun toplantı güzergahımızda olması sebebiyle 21 Kasım Pazar tarihine ertelenmiştir.

Toplantı saat 11:00’da Sabancı Üniversitesi Minerva Han (Karaköy) binasında yapılacak ve katılan üyeler ile Genel Kurul gerçekleşecektir.

Yeni Yönetim Kurulu’nun da belirleneceği Genel Kurulumuza tüm üyelerimizin katılımını rica ederiz.  

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

SÜMED Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bahar Çelik’in toplantıyı açması, toplantı yeter ve karar sayılarının açıklanması.
2. Genel Kurul’u yönetmek üzere 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreterden oluşan Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
3. Gündemin okunması.
4. 2019 – 2021 yılı çalışma dönemi bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması ve görüşülmesi; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası.

5. Yeni çalışma dönemleri için Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asil ve yedek üyelerin seçimi.
6. Tüzük değişikliğine dair önerilerin sunulması, oylanması.
7. Yıllık ödentiye ilişkin önerilerin karara bağlanması.
8. Dilek ve öneriler.
9. Kapanış.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Genel Kurul Toplantısına 2021 yılı yapılacak son  Yönetim Kurulu Toplantısı tarihi olan 18 Kasım 2021 tarihine kadar SÜMED’e üye olanlar katılabilecektir. Türk Medeni Kanunu’nun 73. Maddesi gereğince Genel Kurul derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.2. Tüzüğümüzün 13.1. maddesi ve Yönetim Kurulu 08.09.2021 tarihli 73 nolu Yönetim Kurulu kararı uyarınca Genel Kurul Toplantısına aidat borcu bulunmayan üyeler katılabilecektir. Aidat borcu bulunan üyelerimiz ödemelerini PortSUMED’den gerçekleştirebilirler. Yıllık ödenti borçlarını en geç Genel Kurul Toplantısı gününde ödemeleri gerekmektedir.
3. Yönetim Kuruluna aday olmak isteyen üyelerimizin üyelik durumlarının kontrol edilebilmesi için listelerini (5 Yönetim Kurulu Asil Üye-5 Yönetim Kurulu Yedek Üye – 3 Denetim Kurulu Asil Üye – 3 Denetim Kurulu Yedek Üye – 2 Denetim Kurulu Asil Üye – 2 Denetim Kurulu yedek üye olmak üzere toplam 20 kişi) en geç 18 Kasım 2021 tarihine kadar [email protected] adresine bildirmeleri gerekmektedir. Listesi olmayan ancak bireysel olarak yönetime katılma isteği olan üyelerimiz de iletişime geçebilir.

 

Ek: Dernek Tüzüğünün Mevcut Metni ile Tadil Önerisi Sonrası Metni

 

ESKİ METİN YENİ METİN
Madde 2 DERNEK’in amacı Sabancı Üniversitesi’nin Dünya çapında rekabet edebilen bir üniversite olabilme yolunda kurumsal gelişimine üyelerinin etkin katılımını sağlamak, MEZUN’lar arasında iletişimi, bilgi paylaşımını, işbirliğini ve dayanışmayı artırmak, üyelerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, Sabancı Üniversitesi mezunlarının sahip oldukları bilgi ve tecrübe birikimlerinin Sabancı Üniversitesi mensupları ve toplumla paylaşımını sağlamak, Sabancı Üniversitesi kültürünün temeli olan değerlerin ve Sabancı Üniversiteli olma ruhunun mezunlar arasında yaşamasını ve yaşatılmasını sağlamak olup, çalışma konuları aşağıda olduğu üzeredir;

– MEZUN’ların Sabancı Üniversitesi’nin kurumsal gelişimine katkı sağlayacak etkinlikleri “Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek” felsefesiyle ve Sabancı Üniversitesi’yle yapılacak işbirliği ile üretilmesini ve yürütülmesini sağlamak ve bu sürece mezunların etkin katılımcılığını sağlayacak altyapıyı oluşturmak,

– ÜNİVERSİTE’nin misyon, vizyon ve stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine DERNEK ve üye olanakları vasıtasıyla yardımcı olmak, bu kapsamda öğrenim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin toplumla paylaşıp etkinliğini artırmak amacıyla fon yaratma projelerine katkıda bulunmak,

– Başta ÜNİVERSİTE-ÖĞRENCİ-MEZUN arasında olmak üzere tüm Sabancı Üniversitesi ile etkileşim içerisinde olanlarla iletişimin, bilgi paylaşımının, işbirliğinin ve dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmak,

– Üyeler arasında Sabancı Üniversitesi kültürünün temel değerlerinin korunmasını sağlamak ve Sabancı Üniversiteli ruhunu yaşatmak,

– DERNEK üyelerinin, ÜNİVERSİTE’nin sahip olduğu çeşitli olanaklardan yararlanmasını sağlamak,

– Üyelerin kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak, – Üyelerin kendi aralarında sportif, sanatsal ve bilimsel aktivitelerle sosyalleşmelerini sağlamak,

– Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere ekonomik girişimlerde bulunmak.

 

 

Çalışma Koşulları

Madde 2 DERNEK’in amacı Sabancı Üniversitesi’nin Dünya çapında rekabet edebilen bir üniversite olabilme yolunda kurumsal gelişimine üyelerinin etkin katılımını sağlamak, MEZUN’lar arasında iletişimi, bilgi paylaşımını, işbirliğini ve dayanışmayı artırmak, üyelerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, Sabancı Üniversitesi mezunlarının sahip oldukları bilgi ve tecrübe birikimlerinin Sabancı Üniversitesi mensupları ve toplumla paylaşımını sağlamak, Sabancı Üniversitesi kültürünün temeli olan değerlerin ve Sabancı Üniversiteli olma ruhunun mezunlar arasında yaşamasını ve yaşatılmasını sağlamak olup, çalışma konuları aşağıda olduğu üzeredir;

– MEZUN’ların Sabancı Üniversitesi’nin kurumsal gelişimine katkı sağlayacak etkinlikleri “Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek” felsefesiyle ve Sabancı Üniversitesi’yle yapılacak işbirliği ile üretilmesini ve yürütülmesini sağlamak ve bu sürece mezunların etkin katılımcılığını sağlayacak altyapıyı oluşturmak,

– ÜNİVERSİTE’nin misyon, vizyon ve stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine DERNEK ve üye olanakları vasıtasıyla yardımcı olmak, bu kapsamda öğrenim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin toplumla paylaşıp etkinliğini artırmak amacıyla fon yaratma projelerine katkıda bulunmak,

– Başta ÜNİVERSİTE-ÖĞRENCİ-MEZUN arasında olmak üzere tüm Sabancı Üniversitesi ile etkileşim içerisinde olanlarla iletişimin, bilgi paylaşımının, işbirliğinin ve dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmak,

– Üyeler arasında Sabancı Üniversitesi kültürünün temel değerlerinin korunmasını sağlamak ve Sabancı Üniversiteli ruhunu yaşatmak,

– DERNEK üyelerinin, ÜNİVERSİTE’nin sahip olduğu çeşitli olanaklardan yararlanmasını sağlamak,

– Üyelerin kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak, – Üyelerin kendi aralarında sportif, sanatsal ve bilimsel aktivitelerle sosyalleşmelerini sağlamak,

– Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere ekonomik girişimlerde bulunmak.

– 2860 sayılı yardım toplama kanunu ve bu kanunun yerine alacak dair kanunlar ile ilgili diğer düzenlemeler ile Tüzük hükümlerine uygun olarak kişilerden ve kurumlardan bağış ve yardım almak; Sabancı Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören  öğrencilere burs vermek ve/veya Sabancı Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören öğrencilere burs vermek amacıyla Sabancı Üniversitesi’nin bünyesindeki burs fonlarına bağış ve yardımlarda bulunmak.

Çalışma Biçimi ve Yöntemleri

Madde 3.22 – 

Çalışma Biçimi ve Yöntemleri

Madde 3.22 – Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımlarda bulunur.

 

DUYURULAR